Новите социални жилища във Варна – само за хората от Аспарухово

Предложението на хората от Аспарухово – новите социални жилища, които община Варна иска да строи с финансиране по ОП „Регионално развитие“ – да бъдат само за жители от квартала, е одобрено от Управляващия орган на програмата. Това е една значителна крачка в посока осигуряване на дом за хора с ниски доходи, коментира Ани Николова, директор на дирекция „Европейски и национални проекти“.

Тя припомни, че в момента общинският жилищен фонд не отговаря на нуждите на варненци, затова усилията на администрацията са фокусирани върху търсене на възможности за изграждане на съвременни жилища, предлагащи адекватни условия за живот и достъпна среда. На проведената вчера – 3-ти септември, сесия на местния парламент, общинският съвет даде съгласие община Варна да кандидатства за финансиране с проектно предложение за изграждане на нова жилищна сграда за социални жилища за нуждите на жителите на район „Аспарухово“.

В тях ще бъдат настанявани лица при определени условия – които имат постоянен адрес във Варна, нямат собствено жилище или са загубили жилището си при бедствие и не притежават недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка; хора, живеещи при много лоши битови условия, и в същото време отговарят на едно от следните условия:

  • Обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране;
  • Обитават жилище, което не е електрифицирано или няма достъп до питейна вода, или канализация и др.;
  • Обитават пренаселено жилище;
  • Родители с деца с влошено физическо здраве и увреждания;
  • Хора с увреждания и ниски доходи.

Предвид факта, че приключва финансирането и изпълнението на проекти през програмен период 2007 -2013 година, подаването на проектно предложение от страна на общината за изграждане на социални жилища е една отлична възможност за осигуряване на достъп до нормални жилищни условия за хората в уязвимо и неравностойно положение, за повишаване на тяхното качество на живот, както и за решаване на част от проблемите с недостатъчния общински жилищен фонд, с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развие“ 2007-2013 г.

 

Източник: Община Варна

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории