Фонд „Социална закрила“ ще отпусне на Община Габрово 27 603 лв. за закупуване на оборудване за два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

Срокът за реализация е до 30 ноември 2020 г. Общината ще дофинансира дейностите с 3 067 лв. Предстои да бъде проведена процедура за избор на изпълнител по проекта.

Предвидено е да бъдат закупени терапевтични столове, вертикализатори, басейни за психомоторика, модули за подобряване на двигателната активност, кухненско обзавеждане, дюшеци и други специализирани технически средства.

Към момента в двете къщи са настанени 19 момичета и момчета, за които се грижи персонал от 29 специалисти. Услугата е 24-часова с общ капацитет от 28 места. Обхванати са деца и младежи на възраст от 7 до 35 години с физически и умствени увреждания.

Източник: Община Габрово, 30.07.2020 г.