Новото социално предприятие „Помощ в дома и градината“ в община Добричка започна работа с началото на 2019 година, съобщават от кметската управа. Предприятието е разкрито с подкрепата на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и ще разполага с годишен бюджет от 100 000 лева.
В звеното вече са назначени 11 души, обучени за работници в озеленяването и за социални асистенти, които ще работят в селищата в общината. Четирима екоинспектори също заеха работните си места. Те ще следят в четири района, в които са обхванати 80 на сто от селата, за опазването на околната среда, чистотата в обществените територии, поддържането на зелените системи. Екоинспекторите ще популяризират в селата и разделното събиране на битовите отпадъци, посочват от кметската управа.

Източник: БТА, 08.01.2019 г.