Община Бургас разполага и вече активно използва т. нар. „умна писалка“ (Smart pen), което е предназначено за хора с двигателни или сетивни нарушения. Устройството комбинира в себе си класическа химикалка, диктофон, компютър и е предназначено максимално да улесни събирането и съхранението на информация. То може да се използва като обикновен диктофон или писалка, но така също може да комбинира текстови записка с звукови файлове, като чрез него текстови записка могат да се пресъздадат в звукови файлове и обратното, може да работи като електронен калкулатор и пр.

Скоро общинската администрация ще разполага и с друго устройство, чието предназначение е да помага на слабовиждащи служители и граждани при разчитане на стари документи и извършване на дребни дейности от ежедневието.

Новите придобивки на Общината са благодарение на кампанията „Нововъведенията и технологията ни предоставят равни възможности“, чиято основната цел е да се повиши информираността на обществото за напредъка на технологиите и тяхното приложение за премахване ефекта от дефицитите по отношение работоспособността на хора с различни увреждания. Чрез кампанията се насърчава социалната интеграция и професионалната реализация на пазара на труда на лица с намалена работоспособност. В рамките на кампанията се набират и средства за закупуване на високотехнологични устройства, които предлагат съвременни решения за преодоляване на трудности пред хората с увреждания, но и които невинаги са достъпни за лицата, имащи най-голяма нужда от тях.

Повече може да прочетете ТУК.

Източник: Община Бургас, 24.01.2020 г.