НСИ: доходите растат с 11,3%, разходите – с 10% през 2013 г.

През 2013 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 4 814 лв., което е с 11.3% повече спрямо 2012 година, показват публикуваните на 16 април 2014 г. данни на Националния статистически институт. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. През 2013 г. работната заплата формира 53.1% от общия доход на домакинствата, а през 2012 г. – 52.7%.

Доходи на домакинствата

В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата се увеличава. През 2013 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 557 лв., получени от работна заплата, докато през 2012 г. тези средства са възлизали на 2 281 лв., т.е. доходът от работна заплата се е повишил с 12.1%.

През 2013 г. пенсиите продължават да са втория по значимост източник на доходи за българските домакинства. Те формират 25.5% от общия доход на домакинствата, докато през 2012 г. техният дял е 26.7%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 28.5% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2013 г., а през 2012 г. този дял е 30.1%.

През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство е приблизително на нивото от 2012 г. и е 1.6% от общия доход на домакинствата.

Разходи на домакинствата

През 2013 г. българските домакинства са изразходвали 4 466 лв. средно на лице, което е с 10.1% повече от 2012 година.

За храна са изразходвани 1 480 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33.4% през 2012 г. на 33.2% през 2013 година.

През последната година се увеличават разходите за жилище, вода, електроенергия и горива с 1.8% спрямо 2012 година. Увеличение се наблюдава и при разходите за здравеопазване (с 9.9%), за транспорт (с 19.2%) и съобщения (със 7.3%).

Относителният дял на разходите за жилищно обзавеждане остава в границите на 3 – 4%. Разходите за свободно време, култура и образование варират в границите на 4 – 5%. Разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия са 4.0%. Делът на разходите за облекло и обувки достига 3.5% през 2013 година.

Потребление на домакинствата

Статистическите данни в динамика за по-дълги периоди от време свидетелстват за промени в структурата на потреблението на българските домакинства. През последната година домакинствата намаляват консумацията на хляб и тестени изделия с 3.3 кг и през 2013 г. тя достига 97.8 кг средно на лице.

Повишава се консумацията на безалкохолни напитки, риба, плодове, зеленчуци, месо и месни произведения, прясно мляко, сирене, кашкавал и яйца. Известно понижение се наблюдава при консумацията на кисело мляко и картофи.

Увеличава се и потреблението на алкохолни напитки от 26.3 л през 2012 г. на 27.1 л на лице от домакинство през 2013 година. Намалява потреблението на цигари от 601 бр. на лице през 2012 г. на 596 бр. през 2013 година.

 

Източник: Национален статистически институт

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Недка ПЕТРОВА, КСУДС-Пловдив: Инвестициите в качествена заетост на родителите са пряка инвестиция в грижата за децата

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

България участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории