Заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

На 21 май 2014 г. се проведе редовно заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. То бе открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. В работата на Консултативния орган участва и заместник-министърът на образованието и науката Иван Кръстев.

Участниците в Съвета се запознаха с възможностите в областта и образованието и науката за хората с увреждания, осигурени чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.). Заместник-министър Кръстев представи и приоритетните оси, заложени в изпълнението на Оперативната програма.

По време на заседанието бяха разгледани предложения за промени в подзаконови нормативни актове. Целта на актуализацията на документите е смекчаване на административните тежести за хората с увреждания при получаване на медицински изделия и включване в заетост. По отношение на ТЕЛК процедурите, в рамките на НСИХУ бе взето решение да отпаднат специализираните ТЕЛК за деца. Друга промяна е включването на отделни специалисти по различни заболявания в състава на лекарската комисия. Облекчение за хората е удължаване на валидността на болничните изследвания, които вече са валидни за период от една година. Дефиницията „временна нетрудоспособност“ също отпада и ще бъде замествана с вид и степен на увреждане.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории