Националното сдружение на общините в Република България актуализира информацията за горещите телефони, чрез които се оказва съдействие на възрастни, болни и хора под карантина на територията на цялата страна.

Към 7.11.2020 г. подобна услуга се предлага в 238 общини в страната, като тази информация постоянно се актуализира. За повече информация или при възникнали промени може да се свържете с координатора на сдружението за този тип услуги ([email protected]).

Източник: НСОРБ

Актуален списък може да изтеглите оттук:

Hrani-07.11.2020