Нуждата от спешни действия за намаляване на ефекта от пандемията за децата в алтернативна грижаНа проведена на 7 април среща на Юрочайлд (Eurochild) е представена нуждата от спешни и координирани действия за намаляване на ефекта от пандемията за децата в алтернативна грижа. В срещата са се включили 38 участници от всички страни членки, в т. ч. и представител на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца, НБУ.

Сред целите на срещата е изготвяне на план за действие по отношение на децата и ефекта от COVID-19. Поставени са въпроси относно предизвикателствата в системата на алтернативните грижи (резидентна грижа и приемна грижа), спешните нужди и дългосрочния ефект от ситуацията. Акцентирано е и върху необходимостта да бъдат изготвени конкретни препоръки към правителствата.

В рамките на срещата е представена работата на Юрочайлд по застъпническа кампания, целяща да привлече вниманието на политици и общността като цяло по отношение на тази група деца, тъй като има нужда от спешни и координирани действия на ниво ЕС за тяхна закрила.

Повече може да научите ТУК.

Ресурси и насоки за защита на децата:

Родителство в условията на COVID-19: Съвети за родители как да се справят с предизвикателствата на извънредното положение /СЗО и Уницеф/ – ТУК

Ресурси, насочени към психичното здраве на деца и младежи, както и съвети за родители и специалисти /Национален център за деца и семейства Ана Фройд, Лондон / – ТУК

Насоки за психологическата първа помощ на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (ТУК) и документ на Международният алианс за хората с увреждания (ТУК), който предлага списък на основните бариери, с които хората с увреждания се сблъскват в извънредната ситуация, заедно с някои практически решения и препоръки /публикувани от Мрежа за закрила на детето – Югоизточна Европа /

Източник: Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, 16.04.2020 г.