Споровете за технологиите и дигитализацията на образованието са безброй, но едно не може да се отрече – тази промяна влияе драстично и то положително върху възможностите за образование на деца със специални нужди. Това е и една от най-забележителните промени в образованието в последните десет години – истинска революция за учащите с увреждания.

Докато преди деца със специални нужди страдаха от липса на мотивация и ниско самочувствие, изправени пред редица предизвикателства, днес технологиите им помагат да се чувстват не просто равни, а едно с всички деца. Всъщност технологиите дават възможност на ученици със специални потребности да се изявяват не само в клас, но и сред обществото, да развиват социални умения и да създават приятелства.

Дигиталното образование е настояще и бъдеще за деца със зрителни увреждания, слухови увреждания, дислексия, поведенчески проблеми, аутизъм и други.

Различни инструменти и приложения, създадени специално за тях, дават достъп на подрастващи, които нямат възможност да посещават училище, до всякакви образователни дейности, точно както на учениците в клас. Те са разработени, така че да улесняват достъпа на учениците с увреждания до материали, да обменят идеи и да участват в различни образователни дейности. Уроците са интерактивни, поднесени по забавен начин и съобразени с индивидуалния ритъм на учене на всяко дете.

Всичко, което е необходимо, е добра интернет връзка. И тъй като темата е обширна и развиваща се с всеки изминал ден, ще опитаме да обърнем внимание на някои основни приложения в помощ на децата.

Напредък в образованието за учащи със зрителни увреждания

Докато Брайловата азбука бележи ненадминат успех за развитието и грамотността на всички незрящи още през XIX век, новите компютърни технологии (т. нар. AT – Assistive Technology – помощна технология) включват движение, слухови апарати и визуални помощни средства. Днес практически всеки, независимо от вида увреждане, има възможност да взаимодейства ефективно с компютър.

С новите технологии човек с увредено зрение възприема съдържанието чрез вибрации, които усеща под върховете на пръстите, когато се плъзгат по специална прозрачна релефна решетка (представете си таблет). Допълнителната информация, която е необходима за по-добро разбиране, достига до децата чрез звуци и различни гласове. Релефната решетка осигурява отлична ориентация на иначе плоския сензорен екран и в същото време укрепва фините двигателни умения на потребителя.

Целта е да се облекчи и обогати ученето за незрящите или хора с увредено зрение, като в същото време то е поднесено по най-забавен начин, който развива творческите им умения. Да видят света с очите на своите връстници и да стоят на един чин – дори и виртуално всичко това е възможно днес!

Няколко приложения, които можете да използвате са: NVDA екранен четец – безплатно приложение, което улеснява човек с увредено зрение да използва устройство, просто като слуша всичко, което се случва на екрана. WebbIE – браузър за незрящи хора, който извлича текст и го преобразува в звук. Има вграден четец за RSS, с което улеснява четенето на новини и набавянето на информация за хора с увредено зрения.

Развитие на образованието за деца със слухови увреждания

Липсата или загубата на слуха могат да повлияят на напредъка в ученето на детето, особено в способността му да практикува и разбира на говорим език. Несъмнено най-ефективните форми на преподаване за деца със слухови увреждания са силно визуални, а не разчитат на писменост или звук. Учениците вече могат да се наслаждават на интерактивни умни дъски, за да обясняват, демонстрират и споделят работата си. Създаване на презентации или видеа е чудесен начин за презентиране на наученото, както и за усвояване на материала.

Помощните системи за слушане могат да се използват за подобряване на обхвата и ефективността на слуховите апарати и кохлеарните имплантанти или за деца, които не се нуждаят от тези инструменти, но все пак се нуждаят от помощ при слушането. Помощните системи за слушане използват микрофон, тип предавателна технология и устройство за улавяне и привеждане на звука до ухото – те също са част от т.нар. помощна технология.

Звуковите системи са чудесен избор за класните стаи, които трябва да помогнат за подобряване на слушането на всички деца в класа. Тези системи са от полза не само за децата, които имат загуба на слуха, но и тези, които имат други проблеми, като проблеми с говора, нарушения на централната слухова система, нарушения на артикулацията и забавяне развитието. Освен това, звуковите системи могат да се използват за ученици, които изучават английски като втори език.

Няколко примера за добри приложения за целта са: TapTap – приложение, което кара телефона ви да вибрира мига на екрана, за да привлече вниманието ви към съседни звуци; DragonDiction – когато някой човек говори, това приложение транскрибира думите на човека, който не чува. Макар че не е перфектен, той обикновено дава достатъчно информация, за да подобри разбирането на разговора; Vox Sciences – транскрибира гласови съобщения в текст и ги доставя на мобилния телефон под формата на SMS или имейл.

Дигитално образование на помощ при поведенчески проблеми

Друго предимство на онлайн обучението е, че учениците с поведенчески увреждания, които изпитват трудности с концентрацията в класната стая, откриват среда, в която могат да развият способността си да се фокусират. В много отношения същото важи и за учениците, страдащи от сериозни заболявания. Удобството на познатата среда и способността да работят със свое собствено темпо, което е характерно за онлайн курсовете, създават предпоставки за много по-релеватно обучение. Например учениците, които попадат в аутистичния спектър, могат да се възползват както от помощните технологии, така и от ограниченото разсейване на онлайн курсовете.

Софтуерът TTS (Text-to-speech/Речеви синтес) е предназначен да помогне на деца, които изпитват трудности при четене на стандартни текстове – на хартия или онлайн. Такива затруднения могат да срещнат децата с намалено зрение, дислексия или всякакъв вид зрително увреждане или физическо състояние, което възпрепятства четенето. Технологията работи чрез сканиране и след това четене на думи на ученика с глас, използвайки голям брой различни звуци. С напредъка в синтеза на реч, технологията TTS е по-точна и реалистична от всякога.

Устройство, което използва такъв софтуер е Intel Reader. Това мобилно устройство с ръчно управление чете напечатания текст на глас. То разполага с камера с висока разделителна способност, която улавя печатен текст, преобразува го в цифров текст и го прочита на потребителя.

По време на възпроизвеждане думите се открояват, когато се четат на глас, а потребителят може да спре и да накара устройството да посочи изписани думи.С размера и теглото на един електронен четец, Intel Reader е достатъчно мобилен, за да се използва във всяка среда. Учениците могат също така да прехвърлят съдържание от домашен компютър или да записват генерирани аудио версии на печатни материали на компютър.

В помощ на ученици с двигателни увреждания

Sip-and-puff (глътка-и-вдишване) системи се използват от ученици, които имат двигателни увреждания, като парализа и проблеми с фината моторика. Тези системи позволяват да се контролира компютър, мобилно устройство или друго технологично приложение чрез движения на устата. Подобно на джойстика, детето може да премести контролера във всяка посока и да кликне върху различни навигационни инструменти, като използва или глътка, или издишване. Екранната клавиатура позволява на детето дори да пише, като използва същите движения.

Другите подобни устройства включват бутони или други предмети, които учениците могат да докосват, натискат, издърпват, ритат или да изпълняват други прости действия, с които да контролират устройството.

Дигитално обучение – равнопоставено обучение

Надяваме се, че дните, в които учениците с увреждания, местени в изолирани класни стаи, без да могат да участват в редовните практики на образование и да развиват социални отношения със своите връстници, са ако не приключили, то поне в своя край.

Днес разполагаме с толкова ефективни нови помощни средства, генерирани от развитието на електронните и информационните технологии, че хората с увреждания, някои от които дори преди десет-двадесет години не са могли да комуникират с други, вече могат да се възползват от всички предимства на образованието и да разширят своите познания и способности.

Ключовата характеристика на съвременната компютърно-базирана образователна технология е, че тя е съсредоточена върху достъпността и предлага почти неограничена гъвкавост. Това я прави възможна за адаптиране към различни увреждания и именно тази безкрайна възможност е това, което е нужно в образованиието за всички.

Автор: Емилия Найденова 

Публикация от ПодМоста, 13.09.2018 г.