УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град, създава онлайн интерактивна платформа, с чиято помощ образованието ще е по-достъпно за децата с увреждания, а техните учители и семейства, в тясно сътрудничество със съответните специалисти, ще могат да получат знания и ресурси, с които да бъдат още по-полезни на децата. УНИЦЕФ ще включи в разработването на платформата специалисти, учители и родители, за да бъдат идентифицирани най-добре конкретните нужди на децата.

Повече може да научите ТУК.