На среща между изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева и г-н Ролан Питон – съветник по въпросите на швейцарско-българското сътрудничество в посолството на Швейцария в България, се обсъдиха перспективите за продължаване на успешното сътрудничество с българските местни власти.

На 7 декември 2019 г. приключи изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Размерът на финансовата помощ за България към момента е 76 милиона шв. франка под формата на подкрепа за проекти и програми, с което Швейцария е допринесла за намаляване на икономическите и социални разлики в разширения Европейски съюз. Финансираните проекти са 93 проекта. На 22 докторанти и научни работници е оказана подкрепа при професионалното им развитие. До момента над 100 общини са били подпомогнати при решаването на екологични проблеми и за разработване на модели за дуално професионално образование – оценено като най-ефективното средство в подкрепа на младежката заетост. В 15 общини са въведени подходи и модели за социално включване на уязвимите групи и за грижа за възрастните.

От страна на швейцарското правителство е потвърден интересът за втора фаза на програмата, с която да продължи да подкрепя местни инициативи и проекти. Към днешна дата се водят преговори с българското правителство за сключване на ново Споразумение. От името на българските общини изпълнителният директор на НСОРБ е изразила готовност за продължаване на съвместните проекти. Сред основните фокуси на сътрудничеството са социалните услуги.

Източник: НСОРБ, 13.01.2020 г.