Обсъждаха деинституционализацията на работна среща в Русе

Представители на общини, институции, доставчици на социални услуги и неправителствени организации участваха в заседанието на Областния координационен механизъм по деинституционализация, съобщиха от областната администрация. Събитието бе водено от Айлян Карамехмедова, заместник-областен управител. В срещата се включиха и двама медици – д-р Орлин Кожухаров, като председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Русе и д-р Даринка Йорданова.

Участниците приеха доклад за напредъка по изпълнение на дейностите по проект „ПОСОКА: семейство” с бенефициент Министерството на здравеопазването и обсъждаха ролята на общопрактикуващите лекари като част от екипа, оказващ подкрепа на дете в риск и неговото семейство. Други обсъждани теми бяха необходимостта от медицински преглед за следи от физическо насилие при спешно настаняване на дете в приемно семейство или „Спешен прием” в Център за обществена подкрепа към КСУДС – Русе, както и подаването на информация към общопрактукуващите лекари за полагаемите прегледи от неонатолог на рискови новородени до 1 г.

По време на заседанието беше решено да се организира среща между общопрактикуващите лекари, доставчиците на социални услуги и отдел „Закрила на детето”. Целта е страните да се запознаят и да подобрят комуникацията си при полагане на грижи за деца и лица в риск.

В края на срещата Айлян Карамехмедова представи писмо от Министерството на здравеопазването за предоставяне на наличната апаратура на Неонатологичното отделение на МБАЛ – Русе АД. То е отговор на запитване, изпратено от Областна администрация – Русе. В писмото са посочени няколко варианта за прехвърлянето на специализираната медицинска техника за нуждите на болницата. Предстои заинтересованите страни да дадат становищата си и обобщен доклад да бъде представен в Министерството на здравеопазването за последващи действия.

 

Източник: topnovini.bg

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории