Двадесет неактивни и безработни лица бяха назначени в град Банско за срок от две години по проект „Обучение и заетост“, съобщиха от общинския пресцентър. Местната администрация е с одобрена кандидатура по програмата, изпълнявана от Агенцията по заетостта. Одобрените кандидати са хора с трайни увреждания, на възраст над 29 години, като за период от две години те ще изпълняват длъжността „портиери“ на пълен работен ден в обществените сгради и институции в планинската община.
В първия им работен ден кметът Георги Икономов се срещна с тях, за да ги поздрави и окуражи. „От години работим целенасочено и в тясна връзка с Агенцията по заетостта по програмите, насочени към хората в неравностойно положение. Използваме всяка възможност и всяка програма, която би дала възможност за заетост и създаване на полезни трудови навици, както и на трудово възнаграждение за най-слабата част от българското общество. Проект „Обучение и заетост“ има за цел повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица и в частност на продължително безработните, което да им даде възможност за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда“, коментира кметът Икономов.

Източник: БТА, 30.11.2018 г.