Община Благоевград продължава да насочва усилия срещу коронавирусаВъв връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавируса, болниците и социалните звена на територията на община Благоевград получават предпазни маски по разпореждане на кмета инж. Румен Томов.

Социалните звена на територията на общината са получили до момента 930 бр. предпазни маски, 241 100 бр. кутии за храна за еднократна употреба, която се раздава чрез социалните услуги Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, както и 50 400 броя торбички. Раздадени са дезинфекциращи апарати, ръкавици и маски на членовете на Оперативния щаб – 600 на брой.

Кметът на Община Благоевград лично се включи в осигуряването на предпазни средства, като посети селата Дъбрава, Делвино, Хърсово и Церово. С посещението той се запозна и с обстановката в отделните населени места.

Общината засили и информационната си кампания, като разширява разпространението на материали, съдържащи телефони за услуги и сигнали на Оперативния кризисен щаб, на Регионална здравна инспекция (РЗИ) за спешни случаи във връзка с COVID-19, I и II районно управление на МВР и горещ телефон на Община Благоевград за нарушения на епидемичните мерки.

Община Благоевград продължава да насочва усилия срещу коронавирусаВъв връзка с усложняващата се епидемична обстановка здравните медиатори също се включват в кампанията срещу разпространението на Covid-19. Te раздават информационни брошури за превенция от COVID-19, дават указания за спазване на санитарни изисквания сред малцинствените общности.

Източник: Община Благоевград, 23-27.03.2020 г.