Община Бургас кандидатства за европейски средства в подкрепа на възрастните и хората с увреждания, съобщиха от пресцентъра на общината. Със съгласието на Общински съвет-Бургас, общината кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Целта е да се привлекат средства по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” – Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ Специфична цел 1 към ИП3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”. С проекти по новата оперативна програма Община Бургас желае да подобри качеството на живот за хората над 65 години и лицата с увреждания. Това ще стане чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване. Чрез реализацията на предвидените дейности ще се предоставят интегрирани услуги за целевата категория, включително социални и здравни услуги в общността или в домашна среда. От една страна по този начин ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга ще се даде възможност на хората с увреждания да избират желания и необходим асистент. С европейски средства ще се подкрепи дейността на Звеното за услуги в домашна среда. Община Бургас ще се възползва от възможностите на тази програма, за да кандидатства и за средства, с които да закупи модерни, добре оборудвани микробуси за обслужване на хората с увреждания. Междувременно за Бургас са определени и финансирани 13 680 часа по услугата Личен асистент, предоставяна в домашна среда. Срокът на тази социална услуга е до 29 февруари 2016 г.

 

Източник: Фокус

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории