Община Червен бряг започна проект за обучение на младежи, които са били икономически неактивни, за успешното им реализиране на пазара на труда, съобщиха от общината.
Кметът на общината инж. Данаил Вълов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ, а партньор по проекта ще бъде Пожарната и спасителна служба на Чехия.
Идеята е да бъдат обменени иновативни практики, които имат социален ефект сред млади хора на възраст до 29 години, и те да бъдат привлечени на работа. Предвижда се да бъдат обучени първите 50 младежи за действия при рискови ситуации. По проекта ще бъде купено и внедрено иновативно оборудване – мобилни водни прегради, които ще служат за превенция от наводнения.
Общата стойност на проекта е близо 192 000 лв. Осъществява се с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Предвидени са работни посещения в България и Чехия за пренасяне на опита от двете страни. Проектът ще бъде изпълнен до края на тази година, а след това ще бъде разпространяван и внедряван в други общини чрез изготвен за целта наръчник.
Предприетите дейности са част от предизборните ангажименти на кмета инж. Данаил Вълов за работа с младежите в общината и намаляване на безработицата.

източник: БТА/ 7.01.2018