В рамките на проект по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 ще се разкрие Център за настаняване от семеен тип за възрасни хора с деменция в община Димитровград. В изпълнение на проекта ще се обнови сградният фонд и прилежащото дворово пространство. Капацитетът на Центъра ще е 15 души.
Общата стойност на проекта е 554 856.00 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. На 17 септември е направена и първата копка, с която символично се поставя началото на новата социална услуга.

Източник: Община Димитровград