По проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ Община Дупница ще осигури издръжката за следващите 4 години на ново Преходно жилище и Център за настаняване от семеен тип за деца без семейства. Проектът е на стойност близо 1 млн. лева. Комплексът ще е с капацитет 20 деца.

Социалната инфраструктура е изградена по други два проекта, финансирани от ОП „Регионално развитие“ за близо 700 000 лв. Разкриването на новите услуги ще даде възможност да бъде закрит съществуващият дом  „Олга Стоянова“.

Източник: БНР, 24.11.2019 г.