Община Генерал Тошево с финансова помощ към абитуриенти в неравностойно положение

10 абитуриенти от община Генерал Тошево, сираци и полусираци, ще получат по 200 лв. еднократна финансова помощ по случай завършване на средното си образование. Средствата са в общ размер на 2 000 лв. и бяха гласувани с единодушно мнозинство на последното заседание на Общинския съвет.

Социалната политика, водена от община Генерал Тошево през последните години, не намира израз само в подпомагане на деца в неравностойно положение и такива, лишени от родителска грижа. С решения на местния парламент от финансова подкрепа и стипендии се ползват даровити и талантливи деца, както и младежи, които се обучават в дефицитни за района специалности, основно медицински и инженерни науки. Също така от началото на тази година е в сила и наредба, която регламентира финансовото подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, живущи на нейна територия.
Широкият спектър от социални услуги в общината е един от стълбовете на модерното европейско управление, в което солидарността и подкрепата за уязвимите групи са основни принципи. Това, заедно с натрупания през предходните мандати опит, открои тенденцията общинска администрация активно да работи за равен достъп до образование и услуги, навременна грижа за подрастващи и хора в риск, въвеждане на социален модел, отговарящ изцяло на местните нужди.

 

Източник: НДТ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории