По проект Община Исперих ще осигурява както по-добър достъп до социални и здравни услуги, така и заетост за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-икономически условия. Дейностите по проекта ще се изпълняват в партньорство със сдружение „Асоциация Интегро“.

Нуждаещите се ще бъдат консултирани от социален работник за техните права и възможностите да получават здравни и социални услуги. Проектът предвижда и дейности за придобиване на трудови навици, както и осигуряване на заетост в различни структури на общинската администрация за хора от уязвими групи.

Проектът е на стойност 199 993 лева и ще се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Източник: БТА, 02.01.2020 г.