На 31 юли в Община Карлово се е провела пресконференция за представяне на дейностите по проект „Помогни на възрастни хора и лица с увреждания в община Карлово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Дейностите, които ще се предоставят по проекта са:

Социално-битови дейности: поддържане на личната хигиена; поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето; оказване на помощ при хранене; съдействие за закупуване на лекарства; заплащане на битови сметки (със средства на потребителя) и др.

Медицински и здравни грижи: измерване, регистрация и оценяване на витални показатели; извършване на различни манипулации; извършване на профилактика в областта на хигиената и на индивидуалното здраве; обучение в ползване на помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване и др.
Дейности по осигуряване на психологическа подкрепа и консултиране: оказване на психологическа подкрепа с цел преодоляване на социалната изолация; предоставяне на психологическа консултация на лицата и семействата, полагащи грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

Целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са лица на възраст над 65 години, лица с увреждания и семейства и близки на възрастните хора и лицата с увреждания.

Източник: Община Карлово, 31.07.2019 г.