Община Карнобат подписа договор за разкриване на обществена трапезария, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. На 04.06.2015 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд” 2015 между Агенция за социално подпомагане, в качеството й на Управляващ орган и Община Карнобат. Основните дейности в предмета на договора са свързани с предоставянето на топъл обяд в 1(една) обществена трапезария за 50 потребители от целевите групи за периода от м. май до м. септември.
Целевите групи потребители обхващат:
– лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
– неосигурени , самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии/за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;
– скитащи и бездомни лица;
– лица и семейства инцидентно пострадали от бедствия, аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане.
Услугата се предоставя чрез „Домашен социален патронаж”, гр. Карнобат. Средствата за осигуряването на топлия обяд са осигурени от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

 

Източник: Община Карнобат

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории