Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 обяви за публично обсъждане изменение на процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедурата се осъществява с цел да бъдат поканени да кандидатстват общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги.

С настоящото изменение се предвижда да бъдат поканени Община Кюстендил и Община Троян да подадат проектно предложение за изграждане на инфраструктурата за социална услуга Център за грижа за лица с психически разстройства. 570 хил. лв. е максималният размер на безвъзмездно финансиране, което всяка от тях може да получи по Оперативната програма, а крайният срок е 25 май 2020 г., 19:00 ч.

Повече може да прочетете ТУК.

Източник: ОПРР, 14.02.2020 г.