Услугата „Личен асистент” в Община Кюстендил ще продължи и през 2018 година, след подписано споразумение с Агенция за социално подпомагане, с осигурени средства в размер на 38 315 лв. месечно, единствено за заплати и осигурителни вноски на личните асистенти.

Сумата ще осигури грижа за 126 потребители на услугата, каза за Дарик заместник- кметът “Социални услуги, програми и проекти” Радмила Рангелова.

В Център за интегрирани услуги, от началото на месеца поетапно се сключват договори с лични асистенти и потребители на база подадени заявления.

Броя на подалите заявления по списък възлиза на 269, от които слез зачисляването на новите потребители чакащи ще останат 143 към днешна дата.

Услугата е много динамична и отворена и всеки месец ще се обработват нови заявления, като се работи по старата Утвърдена методология за работа и оценка в рамките на проекта за Независим живот, уточни Рангелова.

източник: Дарик нюз