Община Мездра започва изпълнението на социален проект, насочен към децата в риск

Община Мездра започва изпълнението на проекта „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра“. Той ще бъде реализиран по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент „Деца в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Договорът, който е подписан от просветния министър проф. Анелия Клисарова и от кмета Иван Аспарухов, бе връчен на градоначалника на официална церемония в Министерството на образованието и науката.

Сред дейностите по проекта са организиране на кръгла маса за дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по-специално на тези в неравностойно положение и на конференция на тема „Толерантни към себе си, толерантни към другите“, закупуване на образователни материали и учебни пособия за подпомагане подготовката на децата за тръгване на училище, на книжки с ромски приказки, спортна екипировка и детски костюми за участие в музикални танцови прояви, посветени на Международния ден на ромите, Деня на детето и др., организиране на открит урок по безопасност на движението, куклен театър и поход във Врачанския балкан, посещение на зоологическата градина в столицата, зелено училище и велотур, участие в Детския фестивал на ромското изкуство „Отворено сърце“ във Велико Търново и т. н.

В проекта ще бъдат обхванати всичките 5 общински детски градини – ОДЗ 1, ОДЗ 2, ЦДГ 1 и ЦДГ 2 – гр. Мездра и ОДЗ – с. Зверино, и техните 18 филиала в града и селата от общината. В тях се обучават 760 деца на възраст между 3 и 6 години, от които 197 (26%) са от ромски произход, 99 (13%) са от семейства с нисък доход, а 78 (10%) живеят в малки отдалечени населени места.

Детските заведения ще се сдобият с ново оборудване на обща стойност около 70 000 евро: интерактивни дъски, детски кътове за игри, столчета и легла, интерактивни образователни игри, детски конструктори, видеокамери и пр. По проекта ще бъдат наети на работа двама ромски медиатори.

Проектът е насочен към подпомагане на деца от семейства в неравностойно положение, както и към подготовка и квалификация на образователни медиатори, педагогически персонал в детските градини, организационен персонал в общинската администрация и социално слаби родители. Основна му цел е по-добра подготовка за училище на децата в уязвимо положение, създаване на по-добри социални умения за децата на възраст 3-6 г., както и на по-добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език.

Дейностите са насочени и към децата в риск от социално изключване поради бедност и недостатъчна подготовка за училищните занятия чрез мерки в областта на обучението и възпитанието от ранна детска възраст.

Бюджетът на проекта е 220 194 евро, а срокът за неговото изпълнение – 22 месеца, до 18 май 2016 г. По Компонент „Деца в риск“ са одобрени за финансиране проектните предложения на още осем общини – Каварна, Исперих, Павликени, Плевен, Садово, Сливен, Смядово и Средец.

 

Източник: Дарик

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории