На 20 юли 2020 г. с официална церемония и „първа копка“ Община Перник започна изпълнение на дейностите по проект Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник“ (по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.).

Основната цел е да се осигури подходяща социална инфраструктура, за да бъде гарантирано предоставянето на услуги на възрастни лица и хора с увреждания. По проекта ще бъдат изградени, обзаведени и оборудвани центрове от резидентен тип в две големи сгради – общинска собственост: Център за грижа за лица с психични разстройства, Център за грижа за лица с различна форма на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 1 664 659,04 лева, от които 1 414 960,18 лв. – финансиране от ЕФРР и 249 698, 85 лв. – национално финансиране.

Източник: Община Перник