Община Пловдив разработва единен безплатен телефонен номер /тип 0 800/ за връзка и в услуга на гражданите, който ще стартира работа в рамките на следващата седмица. Целта е да се изгради първият в страната общински колцентър, на който служители на общината да дават информация на гражданите, свързана с работата на администрацията и нейните структури. Създаването на единния телефон е провокирано от опита в условията на пандемията от коронавирус.

Идеята за неговото създаване е на Общинския кризисен щаб, който обяви няколко номера за различни услуги с въвеждане на извънредното положение – за организация на доброволци, за предоставяне на социални услуги, за съвместната инициатива с БЧК за психо-социална подкрепа. Обслужването на тези линии показа, че в състояние на стрес, хората не се ориентират добре в множеството номера и звънят на първия, който им е попаднал. Така на телефоните на координационния център започват да постъпват множество обаждания по административни въпроси или за търсене на психологическа помощ. Това налага тези запитвания да бъдат насочвани към други номера. За да улесни гражданите, Общинският кризисен щаб реши да разработи единен номер, който да приема обажданията и да ги разпределя, без да се прекъсва телефонното обаждане.

Изграждането на тази услуга е сложен процес, в който поетапно ще бъдат привлечени множество институции, за да може да се предостави по-пълноценна услуга. В момента се формира и се обучава екип. Обажданията ще се приемат в рамките на работното време на институциите. През този начален етап ще се събират база данни от въпроси и казуси на граждани, въз основа на които ще бъде разработена системата за приемане, управление и навременно решение на поставените от гражданите въпроси.

Източник: Община Пловдив, 04.05.2020 г.