Община Разлог разширява пакета от предлагани социални услуги и мерки в подкрепа на уязвимите семейства и деца, както и представяне на по-добра грижа за децата и социална интеграция на техните семейства, като реализира проекта „Ремонт на помещения, предвидени за разкриване на Център за обществена подкрепа в гр. Разлог“.  През месец март 2020 г. Центърът започва да функционира като делегирана от  държавата дейност с капацитет 20 места.

Децата в риск и техните семейства, които  живеят на територията на Общината, имат възможност да ползват социалните услуги, които са има необходими с оглед ефективното им социално включване. Предлага се широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства  в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на рискови ситуации за тяхното развитие.

Центърът работи както с отдел „Закрила на детето“ към Дирекция социално подпомагане – Разлог, така и с родители, които сами са потърсили помощ за справяне с различни проблеми в семейството и извън него, което е изцяло насочено към подкрепа и съдействие за преодоляване на кризите и рисковете за детето. От откриването до момента, през центъра са минали 48 потребители. Персоналът е  съставен от квалифициран екип от специалисти, който в своята работа се стреми към постигане на „социално благополучие“ и включва както работата, така и нейното управление.

„Ние в ЦОП приемаме нашата работа не като професия, а като мисия. Мисия, която е по – ефективна когато „ насърчава“ , а не когато „ съдейства“ за социална промяна. Стремежът ни е да насърчаваме тази социална промяна, решението на проблемите, свързани с човешките взаимоотношения и свободата на хората да подобрят своето положение и да повишат благополучието си“, споделя директорът на ЦОП – Разлог г-жа Даниела Панева.

Източник: БНР