Община Симитли стартира нов проект, по който ще се осигуряват специални грижи за болни и самотни хора, хора с трайни увреждания и възрастни в невъзможност да се самообслужват и нуждаещи се от подкрепа. Проектът е насочен към хора, които нямат близки в състояние да им помагат, и които не ползват социални услуги в общността. За тях ще се предоставят интегрирани почасови услуги в домашна среда и улеснен достъп до социално-здравни услуги. Мобилен екип ще работи на терен в дома на потребителите по отношение на превенция на рискови за живота заболявания, промоция на здравето, мотивационна и психологическа подкрепа; медицинска рехабилитация за трудноподвижни хора с увреждания, които са без достъп до социални услуги в общността.

Проектът се изпълнява в партньорство с Община Кресна и се планира да обхване поне 52 души от различни населени места от двете общини. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., а стойността на проекта е близо 166 хил. лв.

Източник: БТА, 10.07.2019 г.