Договор за партньорство подписаха Община Сливен и Съюзът на народните читалища. Това стана по време на официална церемония в зала „Май“. Подписи под документа положиха кметът на Сливен инж. Кольо Милев и Николай Дойнов – председател на Съюза на народните читалища.
Инициативата бе част от националните прояви по отбелязване на 25–тата годишнина от възстановяването на Съюза на народните читалища, които се проведоха на 28 и 29 май в Сливен. По време на церемонията кметът Милев изтъкна, че този договор е продължение на създадените добри взаимоотношения с една от най-старите и успешно развили се във времето обществени организации – Съюза на народните читалища.
„На територията на община Сливен своята дейност осъществяват 53 народни читалища. В град Сливен има 15 читалища, а останалите 38 са в населените места в общината. Именно читалищните организации са основните пазители на традициите. Към тях работят различни по жанрове самодейни състави, школи по изкуствата, клубове и кръжоци и други форми, чрез които се развива художествено-творческа дейност“, посочи Милев при подписването на договора.
„Основна цел е обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като модерни, многопрофилни и многоцелеви центрове със съществено значение за развитието на местните общности, фактор за обогатяване местния културен живот, социалната и образователна дейност, запазване на традициите, възпитаване в национално самосъзнание, осигуряване на достъп до информация, както и съдействие за повишаване активността на читалищните настоятелства с цел създаване на благоприятна среда за всички възрастови групи, ползващи услугите на читалищата в общината“, посочи още той.
Грижата на Общината за развитие на читалищата се изразява както в подкрепата, която им оказва за реализирането на проекти за подобряване на материално- техническата им база, така и с финансирането и извършването на ремонти със средства от общинския бюджет.
Със средства от местния бюджет през 2014 г. са дофинансирани ремонтите на НЧ „Зора 1860” (основен ремонт на покрив), НЧ „Светлина 1928”, с. Самуилово. През 2014 г. са започнати ремонти на сградите на читалищата в селата Бяла, Блатец, Желю Войвода, Глушник. През 2014г. Община Сливен извърши основен ремонт на сградата на читалището в село Крушаре.
Целогодишно, се отпускат средства за подпомагане или изцяло покриване на разходите по различни инициативи, празници и прояви.
Читалищата в община Сливен полагат усилия за работа по проекти, като през 2014 година са стартирани 9 проекта, част от които предстои да бъдат приключени през 2015 година, един от които съвместно с УНИЦЕФ – България.
Гостите на националния читалищен форум бяха приветствани от Сливенския митрополит Иоаникий.
В рамките на програмата по повод годишнината от възстановяването на Съюза на народните читалища бяха представени книгата „Българският пламък – книга за читалищата“ на Николай Дойнов и юбилейният сборник на сливенското Народно читалище „Зора“ – едно от първите в страната.
Във фоайето на Община Сливен Смесен хор „Добри Чинтулов“ изнесе великолепен тържествен концерт, под диригентството на академик Методий Григоров. На него за пръв път в Сливен бе изпълмена месата на Шарл Гуно за хор и орган. В рамките на тържествата Съюзът на народните читалища бе удостоен с почетен знак на президента на Република България.

 

Източник: new.sliven.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории