Община Смолян ще финансира два проекта за младежки дейности

Община Смолян ще финансира два проекта на стойност по 500,00 лв. за младежки дейности, подадени по Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности. „Криле от светлина” и „Екосвят Родопи” са организациите подали проектни предложения, които бяха одобрени за финансиране от Консултативния съвет по въпросите на младежта.

Проектът на Сдружение „Криле от светлина” – „Подари усмивка” е насочен към стимулиране на социалната интеграция и самоизява на младежи със специални потребности – физически увреждания и хронични заболявания. Чрез своето проектно предложение Сдружение „Екосвят Родопи” – „Младежки информационно – консултански център – място за социални срещи на младежите от Смолян” ще организира и проведе дискусия за проблемите и гледните точки, относно социалните мрежи, както и бал с маски с изработени от младежи маски и костюми.
Подаването на документи по Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности се осъществява от първо до десето число на всяко тримесечие в Приемна №1 – деловодство на общинска администрация и се разглеждат в срок от един месец на заседание на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. Формулярите за кандидатстване са публикувани на официалния сайт на Община Смолян в меню Младежки дейности.

 

Източник: Община Смолян

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории