С пресконференция и „първа копка“ Община Търговище стартира дейностите по проект, по който ще бъде изградена нова социална инфраструктура и ще се предоставят социални услуги за деца, младежи и семейства. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ръководителят на проекта инж. Даниела Крумова разясни, че по него ще бъдат изградени нов дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, ново преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. Ще бъдат извършени и ремонти в Дневния център за деца с увреждания, както и на Центъра за обществена подкрепа.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ ще бъде обособен на 3 и 4 етаж в съществуваща сграда за интегрирана услуга на ул. „Ал. Стамболийски“. За целта там ще бъде извършен цялостен ремонт. Ще се предоставят психологическа помощ и подкрепа, логопедична помощ, педагогическа дейност, кинезитерапия, арттерапия, социални дейности. Капацитетът ще е 30 места за дневна и 60 места за консултативна грижа. Целта е бъде предоставена подкрепа на родителите и семействата на деца с увреждания, а децата да бъдат подготвени за включване в масови детски заведения.

Преходното жилище за деца и младежи ще се помещава в едноетажна сграда, която ще бъде изградена в квартал „Запад“ 3. Капацитетът на услугата ще е 8 души. Там ще се предоставя комплексна грижа за непълнолетни лица от уязвими групи, както и за такива с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда.

Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст ще се помещава в апартамент, общинска собственост в квартал „Запад“ 2. Там ще бъде извършен основен ремонт, а капацитет му е 4 души. В него ще бъдат настанявани младежи от уязвимите групи, както и лица с увреждания. Целта е те да бъдат подпомогнати в тяхното израстване като независими възрастни в среда, близка до семейната.

Благоустрояването в Дневния център за деца с увреждания на улица „Росица“ ще обхване площ от 2000 кв. м. Предвижда се обновяване на алеите, монтаж на градински мебели. Ще бъде изградена и площадка за игра за деца с увреждания от 3 до 12 г. Ще има и ново осветление, както и озеленяване. Ще бъде обособен и паркинг в северозападната част на имота. Целта е там да бъдат включени услуги за създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места консултативна.

В ЦОП, който се намира в квартал „Запад“ 3, се предоставя психологическа помощ и подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Там се предвижда подобряване на техническото състояние, както и обособяване на зала за групова работа с деца и родители. Целта е капацитетът да се повиши от 70 на 100 потребители.

Срокът за приключване на дейностите е до месец май 2021 г. Стойността на проекта е 1 035 585 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Източник: Община Търговище, 09.07.2020 г.