Община Троян отвори телефон – 070014721, за подаване на сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение заради създалата се кризисна ситуация в следствие от разпространението на коронавируса.

28.04.2020 г.