Общински младежки център започва работа в Добрич

Статут на Общинския младежки център „Захари Стоянов“ в Добрич бе приет с пълно мнозинство от Общинския съвет на днешното му заседание. Според него, центърът е създаден като специфична общинска структура, за да предлага условия за осъществяване на дейности, предназначени за децата и младите хора от общината. Целта е да се стимулира личностната и социалната реализация и интеграцията в обществото, да се подпомага развитието на интересите и дарованията – професионални, творчески, културни, социални, духовни и други. Центърът изпълнява общински, регионални и национални програми, подпомага и активно съдейства за изпълнението на националната и общинска политика. Друга негова задача е да разширява обществената подкрепа и да издига ролята и авторитета на децата и младите хора у нас, без оглед на тяхната идейна, политическа и религиозна ориентация.

Посочено е, че общата численост на персонала се утвърждава от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Той назначава след провеждане на конкурс директор на Общинския младежки център и сключва договор с него. Директорът организира и управлява дейността на центъра, съгласно законите, решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета. Финансирането на Общинския младежки център става от общинския бюджет, дарения и средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на Европейския съюз и други международни организации, се посочва още в статута.

 

Източник: http://dobrich.topnovini.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории