Общинският съвет прие предложения от кмета на Варна Иван Портних пакет от икономически и социални меркиПървият пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса във Варна в условията на извънредно положени заради COVID-19 получи подкрепа от Общинския съвет. Мерките са в две насоки – административни облекчения и финансова подкрепа:

На заседанието Общинският съвет даде съгласието си за увеличаване капацитета на обществената трапезария към Домашния социален патронаж от 550 на 650 места. Така ще бъдат подготвени 500 пакета със стоки от първа необходимост за хора в неравностойно положение с доходи до линията на бедност на член от семейството.

Прието беше предложението обектите, попадащи в обхвата на заповедта на министъра на здравеопазването и преустановили дейност, временно да бъдат освободени от заплащане на такси, наеми и цени на услуги, включително от цена за сметоизвозване. За всички останали обекти, извън обхвата на заповедта, срокът за заплащане на дължимите такси, наеми и др. се удължава до 10-то число на месеца, следващ края на извънредното положение.

Паркирането в синя зона да остане безплатно до отмяна на извънредното положение, реши още местният парламент. Заплатената цена от фирмите за служебен абонамент и от живущите по постоянен адрес ще бъде прихваната за следващите месеци.

Временно отпада и таксата за детските ясли и градини. Гласувано бе също абонаментните карти на пенсионерите, учениците, студентите и хората с увреждания, пътуващи в градския транспорт, да бъдат удължени до отмяна на извънредното положение, както и до един месец след това.

По предложение на кмета Иван Портних, подкрепено от местния парламент, хората, живеещи в общински жилища от фондовете „Резервен“ и „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, ще бъдат освободени от плащане на наеми по време на извънредното положение.

Другата одобрена от съветниците мярка бе да се удължи срокът за плащане на такса смет с 5% отстъпка до 30 юни включително. Дотогава се удължава и срокът за заплащане на дължимите парични постъпления от концесионни възнаграждения за дадените от Община Варна обекти на концесия.

Прието бе предложението на кмета Иван Портних за осигуряване на здравни помощи, в размер на близо 190 000 лв. 40 двойки с репродуктивни проблеми пък ще бъдат подпомогнати със средства от общинския инвитро фонд на обща стойност 116 000 лв. Други 73 150 лв. бяха одобрени за лечението на 184 варненци.

С решение на местния парламент 172 души ще получат еднократна социална помощ от Община Варна. 12 от тях са от взривения бл. 302 в ж.к. “Владислав Варненчик”, които ще бъдат подпомогнати с по 500 лв. Опуснатите социални помощи са на обща стойност 46 500 лв. Съветниците гласуваха предварително изпълнение на решенията, за да може след Великден хората да получат средствата.

Общинският съвет утвърди тазгодишната Икономическа рамка за „Градски транспорт“, която дава възможност за дофинансиране на търговското дружество с още 4,4 млн. лева с ДДС. На база километър тя е двойно по-голяма от приетата през миналата година. През 2019 г. цената на километър бе 0,17 лв., а сега е близо 0,35 лв. без ДДС .

Икономическата рамка беше одобрена, за да се подпомогне обществения превозвач, който в резултат на въведеното извънредно положение и наложените ограничения заради коронавируса търпи сериозни загуби. Приходите на „Градски транспорт“ са по-малко от разходите само за гориво.

На днешното заседание беше дадено също съгласие за отсрочване на задължения на „Двореца на културата и спорта“ и на „Златни пясъци“ АД, което ще позволи на дружествата да подадат заявления по мярката „60/40“.

Източник: Община Варна, 16.04.2020 г.