Общностен център отвори врати във Враца

Заместник-министър Спаска Петрова откри на 10 септември 2014 г. общностен център във Враца по проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани местни услуги за личността”, финансиран по Проекта за социално включване. Той е на приблизителна стойност 1 млн. лева, напомни заместник-министър Петрова. Проектът е насочен към предоставянето на интегрирани услуги за децата от 0 до 7 години и техните семейства. Заместник-министърът постави акцент върху доброто сътрудничество между МТСП и община Враца. Чрез новооткрития център общината ще осигури на ползвателите социални услуги за ранно детско развитие, превенция на рисковете в ранна детска възраст, подобряване на готовността на децата за включване в образователната система.

Преодоляването на детската бедност и развитието на качествени социални услуги в общността, насочени към превенция и ранна интервенция, са сред приоритетите на правителството, отбеляза заместник-министър Петрова.

Тя участва също в пресконференция по проекта на община Враца „Подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел за интеграция и социално включване в община Враца“. Той предвижда изграждането на младежки център в сградата на бившето основно училище „Митрополит Константин“. Проектът е на стойност 1 160 206 евро и се финансира по компонент 1 „Младежи в риск“ на програма BG 06 „Грижа за деца и младежи в риск“ чрез финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Предвижда се младежи, отпаднали или застрашени от отпадане от училище, на проведат консултации с учители за наваксване на пропуснатия учебен материал. С тях ще работят педагози, ромски медиатори, младежки работници, психолог и социален работник.

Близо 411 000 лева са изплатени като еднократни помощи на пострадали от наводненията в област Враца. Подадените молби в различни населени места в областта към момента са 1602, изплатени са близо 1300. Това стана ясно след среща на заместник-министъра на труда и социалната политика Спаска Петрова с териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта в област Враца. Съгласно правилника за социално подпомагане пострадалите могат да поискат и, ако отговарят на условията, да получат еднократна помощ в размер на 325 лева.

Продължава изплащането на еднократната помощ от 250 лв. за първокласници, каза заместник-министър Петрова. За учебната 2014/2015 г. в областта към 5 септември са подадени 1115 молби-декларации. Заместник-министър Петрова увери, че няма да има забавяне в изплащането на месечните социални помощи за септември.
Заместник-министърът се информира за политиките за заетост, които се осъществяват в областта. От началото на 2014 г. в бюрата по труда са заявени общо 6860 свободни работни места предимно в преработващата промишленост, търговията, аграрния сектор и строителството. На първичния пазар на труда работа са започнали 3187 човека, а в субсидирани програми за заетост са включени общо 4095 безработни.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории