30.02. 22 г.

През 2021 година Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика финансира общо 97 проекта на общини и доставчици на социални услуги за подобряването на условията на живот на над 17 000 души и обезпечаването на техните нужди.

Финансирани са 28 проекта за осигуряване на топъл обяд за най-нуждаещите се хора от обществени трапезарии и 32 проекта за оборудване и ремонт на кухните, които предоставят домашен социален патронаж. Фонд „Социална закрила е осигурил средства и за изпълнението на 33 предложения за поддържане на материалната база на социалните услуги или изграждане на нова. Финансирани са още проекти за осъществяване на социални дейности и за разработване на синтезатор на българската реч за нуждите на хората със зрителни увреждания.

ФСЗ започна набирането на проектни предложения на общини и частни доставчици и за 2022 г. Обявлението и документите за кандидатстване са публикувани ТУК.

Източник: МТСП