На 20 август 2019 г. в ЦОП – Гулянци стартира обучение на кандидати за приемни родители, насочени от дирекция „Социално подпомагане” – Никопол. Програмата включва базово обучение и допълнителна квалификация на кандидати за професионално приемно семейство. В рамките на 60 часа кандидатите ще преминат през спецификата на социалната услуга „приемна грижа”, чрез разглеждане на реални казуси, участие в ролеви игри, презентиране на тематични филми, включване в дискусии, много индивидуални и групови упражнения.