Обучение на ЦНСТ в Благоевград

Стартира обучението на част от социалните работници и специалисти, които ще обгрижват децата в неравностойно положение в новоизградените центрове за настаняване от семеен тип в Благоевград. Обучението е тридневно и ще се проведе на два етапа. Менторите са представители на Гражданско дружество „Заедно за децата”, определено от Държавната агенция за закрила на детето. През септември обучителния курс ще премине и останалата част от персонала.
Услугата е финансирана изцяло от ОП „Развитие на човешките ресурси” по проект „Предоставяне на нови социални услуги в общността”.
Изграждането на общо три центъра и едно защитено жилище бяха заложени в програмата на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов за разширяване на социалните услуги в общината и са финансирани 100% със средства по ОП „Регионално развитие“, без да се натоварват благоевградските данъкоплатци. Във всяко едно от жилищата ще бъдат настанени по 12 деца, разкрити са общо 37 нови работни места.

Общата стойност на проекта е 2 079 445 лева. Той е един от поредицата европейски проекти със социална насоченост, които екипът „Камбитов“ разработва и реализира от ноември 2011 година до сега.

 

Източник: Струма

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории