Русенска търговско-индустриална камара организира безплатно обучение на тема “Корпоративна социална отговорност” по проект „Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС. Основната цел е да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия в докладването на тяхната устойчивост.

Курсът е организиран в 6 обучителни модула, които да спомогнат за по-лесното придобиване на устойчиви практики и ще стартира от 15 юли 2019 г.

Повече за обучението и програмата може да прочетете тук.

Източник: Русенска търговско-индустриална камара, 2019 г.