Седмото издание на обучителния курс на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ „Изграждане на приобщаващо училище за всички“ има за цел да развие разбирането и експертния опит на учители, обучители, директори и училищния персонал относно приобщаващото образование за хора с увреждания.

Курсът ще се проведе между 7-11 март в Любляна, Словения.

В програмата са включени темите за:

▶️Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
▶️Индексът за включване
▶️Универсален дизайн за учене
▶️ Съвместно преподаване
▶️Посещение на училище, за да видите приобщаващото образование на практика.
▶️Стратегическо планиране и управление на промените
▶️Възможности за приобщаваща помощ в училище

Онлайн регистрация