Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/.

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация, регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания.

Проектите се изготвят по Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост.

Максимален размер на субсидията: до 300 000 лева.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г.

Електронен адрес: [email protected]

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

Повече информация може да намерите тук.

Източник: АХУ, 15.01.2020 г.