Наградите на форума „Работодател на годината“ се връчват за седемнадесета поредна година oт Агенцията по заетостта. Тазгодишното издание на наградите се отличава с това, че наградените работодатели са запазили служителите си в условия на пандемия, и са разкрили нови работни места.

В категорията „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” бе отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията по заетостта в страната:

За региона на Благоевград – „Вега текс” ЕООД, гр. Гоце Делчев. Работодателят е наел 97 безработни лица на първичен пазар на труда.

За региона на Бургас – „Язаки България” ЕООД, гр. Ямбол. От началото на годината работодателят е осигурил устойчива заетост на 130 безработни лица на първичен пазар на труда, от които 55 младежи до 29 години, 15 лица над 55 години и 9 продължително безработни, и е запазил заетостта на 2 789 заети лица чрез мярката 60/40 (ПМС 55/2020).

За региона на Варна – „Албена” АД, курортен комплекс Албена. Голямата хотелиерска компания е ключов сезонен работодател за региона, наел 355 безработни лица на първичния пазар на труда.

За региона на Ловеч – „ВОСС Аутомотив България” ЕООД, община Ловеч, с. Баховица. Работодателят е заявил в бюрото по труда в Ловеч и в плевенското бюро по труда 251 работни места, на които са наети вече 139 безработни лица. От започналите работа 52-ма са от уязвимите групи.

За региона на Монтана – „МД Електроник” ЕООД, гр. Враца. Компанията е наела на работа 32 безработни лица на първичен пазар, от които 8 от уязвимите групи.

За региона на Пловдив – „Завод за хартия – Белово” АД, гр. Белово. От началото на годината работодателят е осигурил устойчива заетост на 15 безработни на първичен пазар на труда, от които 7 са от уязвимите групи.

За региона на Русе – „Акюзлер Груп” ООД, гр. Търговище. Работодателят е осигурил устойчива заетост за 121 безработни лица – 46 от уязвимите групи, и за 26 търсещи работа по проект „Заетост за теб“, като голяма част от работниците са от малки населени места.

За региона на София – „Рила-Боровец” АД, к.к. Боровец, гр. Самоков. За изминалия туристически сезон работодателят е наел общо 40 безработни на първичен пазар на труда, от които 10 младежи до 29-годишна възраст.

За региона на Хасково – „Хранинвест – Хранмашкомплект“ АД, гр. Стара Загора. Компанията взема решение да запази своите работници и подава заявление за подкрепа на заетостта на 399 лица чрез мярката 60/40 по ПМС 151/2020.

Категория „Успели заедно” отличава примери от съвместната дейност на представителите на бизнеса, търсещите работа и бюрата по труда в страната. Пет са работодателите, които равностойно заслужиха приза:

– Районна потребителна кооперация „Чавдар”, гр. Своге. Ползва услугите на местното бюро по труда от над 20 години, като с негова помощ наема продължително безработна жена над 55 г. със средно образование и в състояние на социална изолация и загуба на мотивация.

– „Металагро” АД, гр. Добрич. С помощта на добричкото бюро по труда наема в устойчива заетост мъж с начално образование и 78% намалена трудоспособност, който трудно се задържа на едно работно място, поради честото постъпване в болница.

– „Ди Ес Смит България“ АД, гр. Пазарджик. Чрез местното бюро по труда наема на работа в своя офис младеж, живял първоначално в Център за настаняване от семеен тип за деца, а след това в защитено жилище към община Пазарджик.

– Община Кюстендил. Общината е дългогодишен и успешен партньор на бюрото по труда в Кюстендил. В резултат от успешното сътрудничество между двете институции, работа в Общината започва безработна жена с висше икономическо образование. Тя е майка на три деца, за които се грижи сама, наскоро останала без работата си в съвсем различна сфера и объркана от смяната на местожителството си след дълго пребиваване в столицата.

– „Изострой” ООД, гр. Силистра. Микропредприятието регулярно и при необходимост ползва услугите на бюрото по труда в Силистра, чрез което наема младеж със средно професионално образование в сферата на туризма, но без трудов опит. Той продължава да работи при същия работодател осем месеца след субсидираната заетост.

Източник: АЗ