Одобрен е проект на искане до ЕК за финансова подкрепа по инструмента SURE

21.04.22 г.

Правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 999,4 млн. лв. под формата на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица вследствие на пандемията от COVID-19, известен като „инструмента SURE“. Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната политика да подпише искането от името на Република България.

Инструментът SURE допълва националните мерки, предприети от засегнатите държави-членки на ЕС, чрез предоставяне на финансов ресурс, който да им помогне да се справят с внезапното и съществено увеличение на публичните разходи, необходими за смекчаване на преките икономически, социални и свързани със здравето последици от пандемията с COVID-19. Това е второто искане от България за заем по инструмента SURE. С получените финансови средства ще се подкрепи държавния бюджет за реализиране на мярката 60 на 40 за запазване заетостта на работниците и служителите в предприятия, засегнати от пандемията COVID-19.

Източник: Министерски съвет