Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 18 и 19 май в Брюксел.

В част „Образование“ Съветът ще приеме заключения относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на основното образование за засилване на креативността, иновациите и дигиталните компетентности. Българската страна ще подкрепи приемането на заключенията. В част „Младеж“ Съветът ще приеме заключения относно подобряване на междусекторното сътрудничество в областта на политиката за ефективното преодоляване на социално-икономическите предизвикателства пред младите хора и заключения относно укрепването на младежката работа с цел осигуряване на приобщаващи общества. В част „Култура“ министрите ще дискутират бъдещата европейска политика в областта на аудио-визията в рамките на Стратегията за единен цифров пазар, както и функционирането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги в контекста на настоящата геополитическа ситуация. Съветът ще приеме заключения относно преплитането на секторите на културата и творчеството с цел да се стимулират иновациите, икономическата устойчивост и социалното приобщаване и Препоръка за решение на Съвета за определяне на европейските столици на културата за 2019 година в България и Италия. Българската страна има готовност за ползотворно сътрудничество между Пловдив и Матера, които заедно ще носят титлата през 2019 г. В част „Спорт“ министрите ще проведат ориентационен дебат на тема „Физическата активност като основен елемент на качественото образование на всички нива – модели за сътрудничество със спортния сектор“.

Правителството одобри и резултатите от българското участие в три формата на Съвета на ЕС.

Неформалното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси се проведе на 21 и 22 април в Рига. В част „Здравеопазване“ държавите-членки изразиха подкрепа за изработване на нова всеобхватна стратегия на ЕС в областта на алкохола. Министрите обсъдиха и ситуацията след кризата с потъналия в Средиземно море кораб с имигранти в светлината на проблемите, които биха възникнали в сферата на здравеопазването.

Министрите на труда и социалната политика, участващи в заседанието, отчетоха важността на социалния диалог и социалните партньори в решаването на проблемите, породени от кризата, както и за създаване на приобщаващ растеж и пазар на труда. България работи усилено в тази насока, като през 2015 г. със средства на МТСП социалните партньори ще реализират дейности за обучение на над 7000 безработни, като се очаква да бъде осигурена заетост на повече от 1800 лица.

Министерският съвет одобри и резултатите от заседание на Съвет „Общи въпроси“, проведено на 21 април в Люксембург. Министрите проведоха дискусия по темата за миграцията в контекста на трагичната ситуация в Средиземно море. Заявена беше готовност за действия в три основни сфери – борбата срещу трафика на хора, засилване на действията на ЕС за спасяване на човешки живот по море и засилване на сътрудничеството с трети страни в регулиране на миграционните потоци.

В рамките на заседанието беше отбелязана и десетата годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС и необходимостта от продължение на процеса на пълна интеграция в европейското пространство.

Кабинетът се запозна и с резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, което се проведе на 24 и 25 април в Рига. ЕКОФИН направи преглед на икономическата ситуация и финансовата стабилност в ЕС. Обсъдени бяха различни мнения по начините за повишаване на потенциала за растеж в Съюза, основно чрез структурни реформи и инвестиции в светлината на третия стълб на Плана за инвестиции за Европа. Финансовите министри обсъдиха бъдещата работа на Съвета, свързана с предотвратяване подкопаването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Министрите и управителите на централните банки проведоха първа политическа дискусия по създаването на Съюза на капиталовите пазари в ЕС.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории