Омбудсманът Мая Манолова се застъпи за децата със специфични потребности и изпрати препоръка до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев с настояване да бъдат предприети необходимите мерки за пресичане на езика на омразата, използван спрямо децата със специални образователни потребности и представянето им по дискриминационен начин.

Реакцията на Манолова е заради дискриминационно отношение на учителка, която определи децата със специални образователни потребности като „зверски опасни“.

„Подобни мнения, с които се етикетират децата със специални образователни потребности и се оспорва правото им на образование, са изключително опасни и обезпокоителни, още повече изказани от учител и подкрепени от други“, пише в препоръката си Манолова.

Омбудсманът препоръчва да се проведе в най-кратки срокове обществена дискусия за ресурсите, които трябва да се инвестират в приобщаващото образование.

Манолова отбелязва и необходимостта да се обсъди конкретен план за прилагане на наредбата за приобщаващо образование, в който да се планират конкретни мерки за действие, ясни цели и измерими резултати, финансиране и системи за наблюдение и оценка.

Според омбудсмана компетентните институции трябва да създадат „подходяща и дружелюбна образователна среда“ за българските деца, която да не ги приобщава чисто формално, а да покаже, че цени и развива техните таланти и личности качества.

12.09.2017