24.09.21 г.

В началото на новата учебна година УНИЦЕФ, в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН) и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, даде старт на обучителната онлайн платформа „Подкрепи ме“, която предоставя библиотека с безплатни образователни и терапевтични ресурси в подкрепа на децата със специални образователни потребности (СОП), достъпни за всички деца, родители, учители и специалисти.

Онлайн платформата ще разшири възможностите на децата със СОП за допълнителна подкрепа в цялата страна, особено в условия на пандемия, както и ще помогне на учителите, родителите и специалистите да имат безплатен достъп до разнообразни ресурси за подкрепа. Платформата е интегрирана в цялостната база с ресурси на МОН, за да бъде достъпна за всички участници в системата на образованието, чрез единен достъп.

Създаването на платформата е в резултат на кампанията на УНИЦЕФ „Образование за всяко дете“, провела се през пролетта на 2020 г., която получи подкрепата на много индивидуални и корпоративни дарители, както и медийни партньори. Всеки, който иска да подкрепи развитието на платформата и обогатяването ѝ със съдържание, има възможност да дари средства на сайта на УНИЦЕФ България.

Благодарение на набраните средства през лятото на 2020 г. започна работата по осигуряване на партньорства, установяване на нуждите и изграждане на платформата. Първият етап по изграждането приключи през пролетта на 2021 г. и включи срещи и предварителни тестове с ресурсни учители, други специалисти и родители, за да се провери как се ориентират във функционалностите на платформата, от каква информация и подкрепа имат нужда. Вторият етап е включил разработване и събиране на интерактивни образователни и терапевтични материали, както и интеграцията на платформата с цялостната база с ресурси на МОН.

На третия етап, в началото на 2022 г., ще бъде добавен допълнителен модул, който ще улеснява работата и комуникацията между родител, дете и специалист, ще дава възможност за създаване на индивидуална програма за развитие, като всеки специалист ще може да прави подбор на ресурси за подпомагане индивидуалните нужди на децата със специални образователни потребности.

Платформата е достъпна на адрес: http://podkrepime.mon.bg/

Източник: УНИЦЕФ