Ден на отворените врати в Пловдив

На 3 април в сградата на ЦСРИ – Наблюдавано жилище – Пловдив се проведе “Ден на отворените врати”. Събитието се реализира по Проект „Моята нова професия“, Договор за финансиране от 26.11.2013 г., в рамките на Фонд „Старт ъп – подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация, който се изпълнява от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
Цел на проекта е да осигури трайни ползи за целевата група – 6-тима младежи, настанени в Наблюдавано жилище – Пловдив, които в рамките на реализацията му получиха професионална квалификация, част от професията “Сервитьор-барман”.
Участваха представители на Община Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане”, Домове за деца, лишени от родителски грижи, Центрове за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи, представители на бизнеса и др. Мероприятието запозна заинтересованите институции, фирми и общественост с дейносттите и постигнатите резултати.

 

Източник: ФПП „ИГА“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории