Информационен ден за кандидатите по операция „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“  на ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще се проведе на 6 март 2020 г.  от 10.00 до 12.30 часа. Събитието ще бъде в зала Пресцентър на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в София на ул. „Триадица“  2.

Социалните предприятия, вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, могат да кандидатстват с проектни предложения за 100 % безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР. Общият бюджет на процедурата е 3 млн. лв. Максималният размер на финансирането за проектно предложение е  200 000 лева.

Управляващият орган на ОПРЧР ще отговаря на въпроси и ще представи условията за кандидатстване по процедурата. Социалните предприятия могат да подават проекти в партньорство с други социални предприятия, неправителствени организации или доставчици на социални услуги. Общините не са сред допустимите кандидати или партньори по операцията.

Целта на подкрепата от ОПРЧР е осигуряването на заетост за хората с психични разстройства и интелектуални затруднения. На наетите в социалните предприятия ще се осигуряват обучения, свързани със спецификата на съответната позиция, а работното място ще бъде адаптирано, ако има такава необходимост. Ще бъде осигурена заетост за период от  една календарна година на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения, които ще бъдат наемани на трудов договор. За оптимални резултати на наетите лица ще им бъде осигурен наставник, който да подпомага работния процес.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.30 часа на 10 април 2020 г.

Източник: ОПРЧР