Близо половин милиард по ОПРЧР за общините

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2007-2013 за общините са платени над 467.5 млн. лв., каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), което се проведе на 6 март 2014г.

„Над 388.4 млн.лв. са плащанията към общините по проекти с бенефициенти Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Близо 79.1 млн.лв. са изплатени по схеми, по които директен бенефициент са общини”, съобщи министър Адемов. Той напомни, че по новата ОП РЧР 2014-2020 общините и районите на общини са идентифицирани като потенциални бенефициенти по всички мерки, които ще бъдат предвидени в подкрепа на работодателите, както и по мерките, насочени към подобряване достъпа до устойчиви и висококачествени услуги.

Той запозна присъстващите с приоритетните оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Две от основните области на интервенция са насочени към по-високата и по-качествена заетост, както и към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

„През новия програмен период България ще има достъп до нов инструмент, разработен с цел борба с крайните форми на бедността и изключването – Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се”, обясни министър Адемов. Фондът ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и Европейския социален фонд, като ще насочи усилия към най-тежките на бедността и недоимъка на храна, както и материалните лишения. Отговорна институция за управлението на средствата от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се е Министерство на труда и социалната политика.

Във форума се включи и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов. С кметовете той обсъди реализацията на национална програма “От социални помощи към заетост” и програмирането на дейности по ОП РЧР.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории